Voedsel produceren in samenwerking met de natuur. Dit betekent dat onze gewassen niet direct gevoed worden met kunstmeststoffen, die een hoge milieukost met zich meebrengen, maar dat we het bodemleven ( onze talrijke medewerkers zoals bacteriën, schimmels, regenwormen, ... ) fel stimuleren door het toedienen van compost.

Al die kleine beestjes gaan de compost dan omzetten  in humus, die de voedingsstoffen bevat die de gewassen nodig hebben. Omdat geen enkele boer of machine dit beter en efficiënter kan, laten we het dan ook graag aan hen over.

We besteden dus veel aandacht aan de zorg voor de bodem want enkel in een gezonde, humusrijke bodem kunnen gewassen geoogst worden van hoogwaardige kwaliteit.

Dit alles leidt tevens tot groenten met een intensere, vollere smaak.