Community Supported Agriculture

Landbouw Gedragen door de Lokale Gemeenschap

 

Essentieel in het CSA-systeem is dat je een oogstaandeel koopt voor het volledige seizoen en voor heel je gezin. Door deze voorafbetaling is de boer gegarandeerd van een inkomen en kan zijn werkingskosten voorfinancieren.

Door de jaarlijkse bijdrage kan de boer zijn teelten afstemmen op de reële vraag en de productie optimaliseren.

De boer zorgt ervoor dat er een divers aanbod aan groenten beschikbaar is.

Als oogstaandeelhouder deel je mee in het eventuele oogstrisico maar ook in de overvloed als er hoge opbrengsten zijn.

De leden worden mee betrokken bij het reilen en zeilen van het bedrijf door o.a. het organiseren van activiteiten zoals kookavonden, oogstfeest, ...

Meer info over CSA op de website : www.csa-netwerk.be

 

WIN - WIN - WIN : Goed voor de consument - boer - milieu

 

Goed voor de consument :

  • Je bent zeker van de herkomst van wat op je bord ligt. Je weet wie het heeft geteeld en hoe (direct contact met de boer).
  • Lekkere, smaakvolle groenten recht van het veld.
  • Je krijgt terug voeling met de plek waar je voeding vandaan komt. 
  • Je kiest bewust : streek - en seizoensgebonden groenten van de lokale boer.
  • Sociaal contact met andere leden zowel op als naast het veld ( rondleidingen, jaarvergadering, workshop, ... ).

 

Goed voor de boer :

  • De boer krijgt een eerlijke prijs voor zijn produkten.
  • De boer is beter geïntegreerd in de lokale gemeenschap.

 

Goed voor het milieu : 

  • Het transport wordt tot een minimum beperkt en verpakkingen vermeden.
  • Door het telen volgens de principes van de bio-landbouw wordt de bodem en het water niet vervuild.